Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Krasnodar Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atfen, söz konusu ataşelikçe ilgili merciler ile yapılan görüşmeler neticesinde Tuapse Limanı’ndaki kontrol süreçlerinin kısaltılması amacıyla bir takım öneriler iletilmiştir.

2024 yılı Mayıs ayından bu yana Tuapse limanında bekletilen/bekletilmekte olan Türk tırların bulunduğu, şoförlerin zor koşullar altında liman sahasında beklediği ve park yeri ücretlerine ilişkin problemler yaşandığı bilgisi edinildiği ifade edilmektedir.

Anılan duruma ilişkin olarak Ticaret Ataşeliğince limanda bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik ilgili mercilerle görüşmeler yapıldığı bildirilmekte olup, görüşmeler neticesinde Türkiye'den gelen yüklerin elleçlenmesine ilişkin tüm işlem süreçlerinin incelenmesi sonucunda kontrol prosedürlerinin süresini kısaltmak amacıyla bir takım önerilere yer verildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu öneriler aşağıda sıralanmaktadır;

1. Gemilerin Tuapse limanına vardığında engelsiz olarak boşaltılması için gemideki araçların, römorkların, yarı römorkların ve soğutmalı bojilerin araç tipine göre ayrılarak Ro-Ro gemisine yüklenmesinin sağlanması. Bununla birlikte, ithal transit yükünü taşıyan araçların alt güverteye, yaş meyve sebze yükünü taşıyan soğutmalı araçların ise üst güverteye yerleştirilmesine özen gösterilmesi.

2. Her geminin varış limanında en kısa sürede boşaltılması için mümkün olduğu kadar araçların çekicisinin öne, gemiden çıkışına doğru durmasına özen gösterilmesi.

3. Taşınan yük için gümrük tanımlama araçlarının (mühürler) ve yük beraberindeki nakliye belgelerin özdeşliğinin (uygunluğunun) sağlanması.

4. Taşınan yük için yük ve nakliye belgelerinin doğru ve uygun şekilde düzenlenmesinin sağlanması.

5. Geminin Türk limanından ayrılmadan önce Rusya Federasyonu gümrük idaresine her gemiye yüklenen yük ile ilgili bir paket yük belgesinin önceden (ön teslim alma) ibraz edilmesinin sağlanması.

6. Rusya’ya gidecek geminin yüklenmesinden önce sürücülerin ilgili kategorideki geçerli uluslararası sürücü belgelerine ve Rusya Federasyonu’nun karayollarında serbestçe hareket etme hakkı veren bir izin belgesine (DOZVOL) sahip olmasının sağlanması.

7. Tuapse limana gidecek ve daha sonra Rusya Federasyonu karayolları ile taşınacak büyük boy yükler gemiye alınırken, Rus alıcılardan onların bu tür büyük yüklerin RF karayollarında taşınması için önceden izin belgelerin hazırlamaları ve varış limana ibraz etmeleri talebin edilmesi.

Yazıda devamla, anılan ülke ile ticari faaliyetler içerisinde olan firmaların bilgilendirilmesi ve ilave bilgi için bahse konu Ticaret Ataşeliği (krasnodar@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. 


Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı