Bursa Ticaret Borsası
Sürdürülebilirlik Raporları

Bu etkinlikte, kurumsal raporlamanın gelişimi, süreçleri ve farklı raporlama yöntemleri ele alınarak, katılımcılara kuruluşların sürdürülebilir performanslarını ölçme ve paylaşma konusunda nasıl ilerleme kaydedebilecekleri anlatılacaktır. 

Etkinlikte, kurumsal raporlamanın geçmişten günümüze nasıl geliştiği ve bu süreçte hangi faktörlerin etkili olduğu ele alınacaktır. Kurumsal raporlama standartlarının ve kılavuzlarının oluşumu, uluslararası kuruluşların bu alandaki çalışmaları ve sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili küresel trendler hakkında bilgi verilecektir.

Etkinlik aynı zamanda küresel raporlamanın sürdürülebilir performans ölçümüne etkisini de ele alacaktır. 

Eğitime katılmak için buraya TIKLAYINIZWhatsapp Hattı