Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;


Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan ilgili yazıya atfen, Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğunun ikinci toplantısının 30 Kasım 2023 tarihinde Brüksel’de düzenleneceği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, AB ile tarımsal ürün ticaretimize ilişkin karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara dair görüşlerin iletilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla, mezkur konu başlıklarındaki varsa görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi 24 Kasım 2023 Cuma günü saat 14:00’a kadar Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesi hususunu önemle rica ederiz. 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı