Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Beyrut Ticaret Müşavirliği’mizin ilgili yazısına atfen, Lübnanlı bir iş adamı tarafından Müşavirliğimize verilen dilekçe hakkında bilgi verilmekte olup, başvuru sahibi iş adamının Gaziantep’te ikamet eden Suriye uyruklu iki kişi tarafından polyester malzeme temin etme vaadiyle yaklaşık 4 milyon ABD Doları tutarında dolandırıldığı ifade edilerek, konunun yargıya intikal ettiği ve yargılama sürecinin devam ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, daha önce yine Suriye uyruklu kişiler tarafından 1,5 milyon ABD Doları tutarında dolandırıldıkları iddiasıyla farklı bir firmanın Müşavirliğimize yapmış olduğu başvuruya da gönderme yapılarak söz konusu dosya kapsamında da dava açıldığı ve mahkeme sürecinin devam ettiği, dosyaların ortak özelliğinin dolandırıcıların Türkiye’de yaşamakta olan Suriye kökenli kişiler oldukları, dolandırılan kişilerin ise Lübnan’ın önde gelen iş adamları oldukları ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizin lojistik anlamda yakınlığı ve fiyat kalite avantajına sahip Türk ürünleri sayesinde Lübnan pazarında Türk ürünlerinin ve Türk ihracatçısının olumlu bir imajının bulunduğu, ancak son dönemde söz konusu olumsuzluklar sebebiyle Müşavirliğimize gelen şikayetlerin arttığı, Lübnan’ın küçük bir ülke olması ve sektörlerde belli başlı distribütörlerin piyasaya hakim olması nedeniyle benzer olumsuz haberlerin hızla yayılmakta olduğunu vurgu yapılmaktadır.

Bu minvalde, dolandırıcılık vakalarına karşı müteyakkız olunması ve ihracatçılarımıza yönelik olumlu imajın zedelenmemesi için Lübnan ile iş yapan üyelerimizin gerektiğinde Beyrut Ticaret Müşavirliğimiz ile (beyrut@ticaret.gov.tr) iletişim halinde olmaları gerektiği bildirilmektedir. 


Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Whatsapp Hattı