Haberler

Canlı Hayvan Pazaryeri ve Et Borsası

ETBA BURSA ORTAK GİRİŞİM – T.C. BURSA TİCARET BORSASI BURSA ET KOMBİNASI İŞLETMESİ TESİSLERİ’nde, 2004 yılında gerçekleştirilen büyük revizyonla örnek alınacak Hayvan Park – Pazaryeri ve Kombina halinde hizmetin devamı sağlanmıştır.

Yaklaşık 65.000 m2 lik sahada kurulu bulunan BTB Canlı Hayvan ve Et Borsası Hayvan Park Pazar Yeri ile ET.BA Kombina sahasında yeterli kapalı alan, canlı hayvan ve et kapasitesi mevcuttur.

Bursa Ticaret Borsası Hayvan Park Pazar Yeri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması ve Denetleme Usul ve Esasları” hakkında 2000/34 no’lu Tebliği gereği Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan Borsası olarak ruhsatlandırılmış olup, Türkiye’nin önder kurumlarından birisidir.

BTB MÜLKÜ ET.BA KOMBİNASI KİRACISI
BURSAM ET ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bursam Et Entegre San. Tic. Ltd. Şti. 2005 yılında kurulmuş olup, halihazırda mülkiyeti T.C. Bursa Ticaret Borsası’na ait olan ET-BA Kombinası’nın işletmeciliğini yapmaktadır.

Faaliyetine 25/10/2005 tarihinde T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan alınan 154 no’lu Çalışma İzin Belgesi ile devam etmektedir. Bu belgeye göre kombina günde 300 Adet Büyükbaş, 2000 Adet Küçükbaş kesimi yapmakta ve Toplam 2.841,64 m 2 olan 25 adet soğuk hava deposu ve günde 40.000 kg parçalanmış et hazırlama kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Firmanın hizmet kalitesi İSO 14001:2004, İSO 9001:2008, İSO 22000:2005 ve OHSAS 18001:2007 belgeleri ile tescillenmiştir.

26/06/2012 tarihinde, Bursa da ilk Helal Belgesi alan kombinadır. (Belge No:16-0001)

Kombina da yurt içinden muhtelif yörelerden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimlerinin yanısıra, kapasitesinin büyüklüğü nedeni ile yurt dışından ithal edilen (Avustralya-Brezilya-Meksika ve Avrupa ülkeleri) canlı kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, ithalatlarının, yapılabilmesi için yeterli olan kesim taahhütnameleri verilmekte ve ithal edilen hayvanlar için barındırma, kesim ve soğuk depolama hizmeti sunulmaktadır.

Kombinanın faaliyeti sırasında çevreye hiçbir zararlı atığı olmayıp, sıvı atıkları ,üyesi olunan S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisine , katı atıkları ise özel sızdırmaz konteynerler ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin katı atık depolama ve imha alanlarında imha edilmektedir.

 

Copyright © Bursa Ticaret Borsası, Tüm Hakları Saklıdır.