Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Borsamıza intikal eden yazıda;

Ukrayna Büyükelçiliği’nden alınan yazıya atfen, Ukrayna Devlet Mülkiyet fonu tarafından, Ukrayna’daki güncel özelleştirme ilanlarına ilişkin bilgiler verilmekte olup, ilgili ilanların yer aldığı doküman ekte iletilmektedir.

Detaylı bilgi için http://www.privatization.gov.ua/ adresinin ziyaret edilebileceği ifade edilmektedir. 
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.EK: Broşür

Whatsapp Hattı