Bursa Ticaret Borsası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB);

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KEK) 17. Dönem Toplantısının 2022 yılı içerisinde düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantı kapsamında Çin ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi notu talep edilmekte olup, varsa görüşlerinizin 8 Temmuz 2022 Cuma günü saat 12:00’a kadar Borsamıza (btb@btb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.


Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,

Whatsapp Hattı